De Vijverburgh
Dr.J.W.Paltelaan 3, 2712 RN Zoetermeer, tel 079-3167355, e-mail: directie@obs-devijverburgh.nl 

Huiswerk groep 6

In groep 6 krijgen de leerlingen het volgende huiswerk:
- Elke week een pakket Bloon. Hiermee oefenen de leerlingen woordjes op de computer. Elke week een ander pakket, 
  met een andere spellingcategorie. De leerlingen moeten de oefening 3 keer voldoende maken. Dus 3 keer groen. Het 
  pakket moet uiterlijk zondag 20.00 uur af zijn.
- Na sommige topografietaken volgt een toets.
- Na elk Engels hoofdstuk volgt een woordjestoets.
- Dit jaar houden de leerlingen minimaal één boekbespreking en één spreekbeurt.
- Voor IPC krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk.

Hieronder staat steeds het huiswerk voor de komende 2 weken:

week 13:
Maandag 27 maart: bloon pakket open lettergreep

vrijdag 31 maart: begrijpend lezen

week 14:
Maandag 3 april: bloon pakket gesloten lettergreep

Vrijdag 7 april: begrijpend lezen

 

 

 

 

 

 

 


Bibliotheek
(28-01-2016)

Lezen is leuk!

IPC
(28-01-2016)

IPC maakt leren leuk!