De Vijverburgh
Dr.J.W.Paltelaan 3, 2712 RN Zoetermeer, tel 079-3167355, e-mail: directie@obs-devijverburgh.nl 

ICT

ICT heeft een belangrijke rol bij ons op school. In alle groepen hangen digitale schoolborden, welke zijn verbonden met een computer. De leerkracht maakt hiervan gebruik voor alle lessen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Met rekenen hebben we 'tools' om bijvoorbeeld breuken, de klok, of een getallenlijn te laten zien.
 • Met taal hebben we praatplaten, maken we makkelijk een woordweb met voorbeelden
 • Met geschiedenis en aardrijkskunde laten we filmpjes zien van school-tv om het aanschouwelijk te maken
 • Met topografie hebben we altijd kaarten die up to date zijn en waarmee we kunnen oefenen voor de klas
 • Met verkeer laat je in één keer een kruispunt, of een rotonde zien met daarop de voertuigen
 • In groep 3 werken we met veilig leren lezen, dit wordt allemaal ondersteund door het bord. Zoals een letterlijn wisselen en oefenen, woordjes aanleren, het werkboekje uitleggen en woordrijen lezen

Ook de leerlingen maken er gebruik van. Ze geven vaak hun boekbesprekingen en hun spreekbeurten met behulp van het digitale schoolbord. De leerlingen maken hiervoor een powerpointpresentatie of een prezi.

Alle groepen hebben de beschikking over 2 laptops, welke zijn verbonden met het netwerk. Door de hele school is er wifi-dekking. De leerlingen kunnen de laptops dus op hun plaats gebruiken. Ook zijn er nog netwerkcomputers. Deze worden in de loop van het komende schooljaar ook vervangen voor laptops

 • De kleuters leren spelenderwijs met de computer omgaan. Ook zijn er programma's om bijvoorbeeld de getallen te oefenen, of de woordenschat te vergroten.
 • In groep 3 werken de leerlingen voornamelijk met het programma veilig leren lezen, of doen ze leuke rekenopgaven.
 • Bij onze nieuwe rekenmethode horen ook oefeningen op de computer. Elke week maken de leerlingen opgaven die horen bij de lesstof die is aangeboden tijdens de rekenles.
 • In de groepen 4 t/m 8 wordt er ook spelling en woordenschat oefeningen op de computer gedaan welke horen bij de taalmethode.
 • Verder hebben we nog een heleboel computerprogramma's die kunnen worden ingezet als extra hulpmiddel voor leerlingen die met een bepaald onderwerp moeite hebben, of juist erg vooruit zijn.

Voor IPC zullen de leerlingen ook veel dingen moeten opzoeken op internet. Daarom krijgen de leerlingen van groep 6 les in 'veilig internetten'.

Verder hebben we de beschikking over 6 i-pads. Deze worden voornamelijk ingezet tijdens IPC in de groepen 5 t/m 8. Denk hierbij aan creatieve programma's als i-movie, garage band, puppetmasters en nog veel meer.

Bibliotheek
(28-01-2016)

Lezen is leuk!

IPC
(28-01-2016)

IPC maakt leren leuk!