De Vijverburgh
Dr.J.W.Paltelaan 3, 2712 RN Zoetermeer, tel 079-3167355, e-mail: directie@obs-devijverburgh.nl 

ICT

ICT heeft een belangrijke rol bij ons op school. In alle groepen hangen digitale schoolborden, welke zijn verbonden met een computer. De leerkracht maakt hiervan gebruik voor alle lessen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Met rekenen zijn alles lessen ook te volgen op het digibord en hebben we 'tools' om bijvoorbeeld breuken, de klok, of een getallenlijn te laten zien.
  • Met (S)taal zijn alle lessen met veel filmpjes op het bord te zien 
  • Met geschiedenis en aardrijkskunde laten we filmpjes zien van school-tv om het aanschouwelijk te maken
  • Met topografie hebben we altijd kaarten die up to date zijn en waarmee we kunnen oefenen voor de klas
  • Met verkeer laat je in één keer een kruispunt, of een rotonde zien met daarop de voertuigen
  • In groep 3 werken we met veilig leren lezen, dit wordt allemaal ondersteund door het bord. Zoals een letterlijn wisselen en oefenen, woordjes aanleren, het werkboekje uitleggen en woordrijen lezen

Ook de leerlingen maken er gebruik van. Ze geven vaak hun boekbesprekingen en hun spreekbeurten met behulp van het digitale schoolbord. De leerlingen maken hiervoor een powerpointpresentatie of een prezi.

In alle groepen zijn laptops, welke zijn verbonden met het netwerk. Door de hele school is er wifi-dekking. De leerlingen kunnen de laptops dus op hun plaats gebruiken. Vanaf groep 4 zijn er ongeveer 6 laptops per groep. De leerlingen maken hierop oefeningen die horen bij de rekenmethode (wig) en oefeningen bij (s)taal woordenschat en spelling.

  • De kleuters leren spelenderwijs met de computer omgaan. Ook zijn er programma's om bijvoorbeeld de getallen te oefenen, of de woordenschat te vergroten.
  • In groep 3 werken de leerlingen voornamelijk met het programma veilig leren lezen, of doen ze leuke rekenopgaven.
Voor IPC zullen de leerlingen ook veel dingen moeten opzoeken op internet. Daarom krijgen de leerlingen van groep 6 les in 'veilig internetten'.

Verder hebben we de beschikking over 6 i-pads. Deze worden voornamelijk ingezet tijdens IPC in de groepen 5 t/m 8. Denk hierbij aan creatieve programma's als i-movie, garage band, puppetmasters en nog veel meer.
Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.