De Vijverburgh
Dr.J.W.Paltelaan 3, 2712 RN Zoetermeer, tel 079-3167355, e-mail: directie@obs-devijverburgh.nl 

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, een M.R.

Die raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. Onze M.R. bestaat uit ouders en leerkrachten van De Vijverburgh en De Meerpaal.

Het schoolbestuur moet de M.R. advies of instemming vragen over veel dingen die met het onderwijs te maken hebben. Ook heeft de M.R. de gelegenheid zaken die de M.R. belangrijk vindt met het bestuur te bespreken. De taak van de M.R. is dus belangrijk.

De vertegenwoordigers van de ouders worden gekozen door middel van een verkiezing. Een gekozen lid mag 2 jaar in de M.R. blijven.

In de M.R. van de De Meerburgh zitten momenteel de volgende leden:

Namens de leerkrachten:

 • Katinka Bor (De Vijverburgh)
 • Dione van Esveld (De Vijverburgh)
 • Laurette Langewen (De Meerpaal)
 • Heleen Nijtmans (De Meerpaal)
 • Patricia Hazebroek (De Meerpaal)

Namens de ouders:

            
 • Mevr. Prasad (De Vijverburgh)
 • Dhr. Jaggan (De Vijverburgh)
 • Mevr. Klein-Ikkink (De Vijverburgh)
 • Dhr. Maatallah (De Meerpaal)
 • Mevr. Amierali (de Meerpaal)

We vergaderen ongeveer 6 x per jaar. Soms over zaken die alle voor alle openbare scholen gelden, zoals het nieuwe vakantierooster, of het personeelsbeleid. Ook hebben we schoolspecifieke vergaderingen.
Binnenkort kunt u hieronder zien wanneer we bij elkaar komen en waar we over vergaderen.

Bibliotheek
(28-01-2016)

Lezen is leuk!

IPC
(28-01-2016)

IPC maakt leren leuk!