De Vijverburgh
Dr.J.W.Paltelaan 3, 2712 RN Zoetermeer, tel 079-3167355, e-mail: directie@obs-devijverburgh.nl 
De ouderraad

Aan onze school is een Ouderraad verbonden, waarin tussen 6 en 10 ouders/verzorgers zitting hebben. De vergaderingen van de OR worden door enkele teamleden bijgewoond.  
De OR bestaat dit jaar uit de volgende leden:

  • Ria Hermes (voorzitter)
  • Kim van Leeuwen (penningmeester)               
  • Emile Haring
  • Janne Mulder
  • Shazia Soekhai
  • Hayat Echaibi
  • Angela van der Linden
  • Najat Boukich
  • Kim Haaring            
 
Alle ouders hebben tijdens de ouder-kindgesprekken een brief met envelop meegekregen. Klik hier om deze brief te lezen.
De Ouderraad komt ongeveer 1x per 6/7 weken bijeen. Er wordt dan vergaderd over zaken die alle kinderen van de school aangaan. De Ouderraad organiseert en/of ondersteunt onder andere de volgende activiteiten voor de kinderen:
·          kinderboekenweek
·          halloween
·          sinterklaasfeest
·          kerstfeest
·          paasfeest
·          disco
·          zomerfeest
·          sportdag
·          sporttoernooien

De leden van de Ouderraad nemen deel aan zgn. werkgroepen. Hierdoor worden de taken per activiteit optimaal verdeeld.

Tijdens de sportdag en de sporttoernooien zorgt de ouderraad ervoor dat er voor alle deelnemende kinderen iets te drinken en te eten is.

De kosten die voortkomen uit bovenstaande activiteiten worden betaald met de jaarlijkse ouderbijdrage.

Uw inbreng en suggesties stellen wij zeer op prijs. De Ouderraad is bereikbaar per e-mail.

Klik hier om de brief van de ouderraad te lezen.

 

De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2015/2016 bedraagt € 25,= per kind te voldoen op rekeningnummerNL78 INGB 0793340470 t.n.v. K. van Leeuwen te Zoetermeer.

Alle kosten die voortkomen uit de activiteiten die de Ouderraad organiseert of ondersteunt worden betaald met de jaarlijkse ouderbijdrage.

Hulpouders
Voor allerlei activiteiten zoekt de school en de Ouderraad enthousiaste hulpouders. U kunt ons helpen bij:
- begeleiden van sporttoernooien
- Sinterklaas
- lezen
- feesten
- klusen
- etc
Wilt u helpen, geef dan uw naam door aan één van de leerkrachten zodat de school u hierover later kan benaderen.

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.